Co oferujemy w ramach usługi ISEE?

Monitoring

System monitoringu i zarządzania energią

Automatyka

Systemy automatyki i sterowania efektywnością energetyczną

Konsulting

Konsulting ekspertów ABZ Energia

Dla kogo

Zakłady przemysłowe

Zakłady
przemysłowe

W przemyśle optymalizacja zużycie energii jest ogromnym wyzwaniem i powinna podlegać ciągłym procesom doskonalenia. Jest to też doskonały przykład jak bazując na wiedzy eksperckiej i inteligentnym systemie zarządzania energią osiągnąć duże oszczędności

Więcej

Firmy energochłonne

Firmy
energochłonne

Jeżeli Twoja firma zużywa duże ilości energii, które stanowią jeden z głównych składników kosztów produkcji, to najwyższy czas dokładnie je zmierzyć, przeanalizować, odnieś do najwyższych standardów, zaplanować i podjąć uzasadnione działania, a następnie monitorować uzyskiwane efekty

Więcej

Firmy sieciowe

Firmy
sieciowe

Jeżeli zarządzasz wieloma oddziałami firmy, to doskonale wiesz jak trudno jest osiągnąć zadowalającą efektywność energetyczną w setkach różnych lokalizacji, potrzebujesz narzędzia, które monitorując je sprawdza ich skuteczność, przedstawia inteligentne rekomendacje a nawet automatycznie steruje ich optymalizacją.

Więcej

W 3 prostych krokach

W 3 prostych krokach

Usługa ISEE

Usługa ISEE

Zakres

  • Monitoring kluczowych obszarów energetycznych i bieżąca kontrola kosztów. Szybka reakcja na ewentualne awarie i anomalie
  • Skomplikowane dane prezentujemy w postaci zrozumiałych wskaźników (KPI)
  • Jest dobrze czy źle? – odniesienia do tabel klasyfikacji energetycznych
  • Automatyczne rekomendacje do podjęcia działań wsparte wiedzą ekspercką
  • Automatyka i inteligentne sterowanie
  • Wsparcie dla firmy wieloodziałowych i sieciowych
  • Alerty i alarmy (SMS/e-mail)

Warianty

  • ISEE 100 – dedykowane obiektom o rocznym zużyciu energii i paliw od 100 MWh, np. sklep, biuro, hotel, magazyn…
  • ISEE 500 – profilowane dla małych i średnich zakładów przemysłowych o rocznym zużuciu energii i nośników energii od 500 MWh
  • ISEE 5000 – duże i bardzo duże zakłady przemysłowe o rocznym zużyciu energii i nośników energii od 5 GWh

Chcesz zmniejszyć zużycie energii?

Dobierzemy optymalny sposób na oszczędności adekwatny do specyfiki Twojej firmy

Skontaktuj się